Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 18 xuất bản ngày 10-10-2007: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-09-2007 Nghị quyết số 197/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v.v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 03)
17-09-2007 Nghị quyết số 198/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v.v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 04)
18-09-2007 Nghị quyết số 199/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2008 và ổn định đến năm 2010. (từ trang 05 đến trang 14)
18-09-2007 Nghị quyết số 200/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 15 đến trang 17)
18-09-2007 Nghị quyết số 201/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu học phí tại các trường bán công, lớp bán công trong trường công lập thuộc ngành Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 18 đến trang 19)
18-09-2007 Nghị quyết số 202/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành Y tế Nghệ An giai đoạn 2007 – 2010 và những năm tiếp theo. (từ trang 20 đến trang 21)
20-09-2007 Quyết định số 105/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Đề án phát triển nhà ở xã hội tại thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 22 đến trang 37)
21-09-2007 Quyết định số 108/2007QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách về dạy nghề - tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Nghệ An đến năm 2010. (từ trang 38 đến trang 42)
21-09-2007 Quyết định số 109/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh. (từ trang 43 đến trang 56)
21-09-2007 Quyết định số 110/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. (từ trang 57 đến trang 85)
26-09-2007 Quyết định số 3718/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 86)
25-09-2007 Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức thực hiện quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 87 đến trang 88)
28-09-2007 Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 89 đến trang 91)
26-09-2007 Thông báo số 292/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2007. (từ trang 92 đến trang 100)
49,910,138 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner