Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 19 xuất bản ngày 25-10-2007: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-09-2007 Quyết định số 111/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO. (từ trang 03 đến trang 26)
01-10-2007 Quyết định số 112/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định một số chính sách ưu đãi tài chính cho thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò để thực hiện Quyết định 239/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 27 đến trang 30)
08-10-2007 Quyết định số 113/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định công tác quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 31 đến trang 37)
08-10-2007 Quyết định số 114/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định công tác quản lý Nhà nước về sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 38 đến trang 47)
09-10-2007 Quyết định số 115/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 48 đến trang 51)
09-10-2007 Quyết định số 116/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 52 đến trang 55)
10-10-2007 Quyết định số 117/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách khuyến khích phát triển khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 56 đến trang 61)
12-10-2007 Quyết định số 118/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí cho các Đoàn thanh tra liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 62 đến trang 65)
18-10-2007 Quyết định số 119/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2008 và ổn định đến năm 2010. (từ trang 66 đến trang 77)
18-10-2007 Quyết định số 120/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu học phí tại các trường bán công, lớp bán công trong trường công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 78 đến trang 79)
18-10-2007 Quyết định số 121/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 80 đến trang 81)
19-10-2007 Quyết định số 122/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành Y tế Nghệ An giai đoạn 2007 – 2010 và những năm tiếp theo. (từ trang 82 đến trang 84)
22-10-2007 Quyết định số 123/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các Sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, UBMT Tổ quốc, Đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành, thị. (từ trang 85 đến trang 95)
10-10-2007 Chỉ thị số 25/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân sau bão, lũ. (từ trang 96 đến trang 97)
11-10-2007 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân thuỷ lợi nhân ngày 16/10/2007. (từ trang 98 đến trang 99)
49,909,933 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner