Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 20 xuất bản ngày 15-11-2007: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-10-2007 Quyết định số 124/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 07)
23-10-2007 Quyết định số 125/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá xây dựng dùng để tính lệ phí trước bạ nhà ở, công trình xây dựng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 08 đến trang 09)
31-10-2007 Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá xây dựng dùng để tính lệ phí trước bạ nhà ở, công trình xây dựng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 10 đến trang 14)
01-11-2007 Quyết định số 127/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, khai thác, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 15 đến trang 24)
05-11-2007 Quyết định số 128/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế sử dụng và quản lý kinh phí tiếp đón, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ tiền ăn, tàu xe đối với người có công với Cách mạng. (từ trang 25 đến trang 28)
08-11-2007 Quyết định số 129/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án phát triển hạ tầng giao thông thiết yếu cho thành phố Vinh, giai đoạn 2007 - 2020. (từ trang 29 đến trang 49)
08-11-2007 Quyết định số 130/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 50 đến trang 55)
29-10-2007 Quyết định số 4347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ. (từ trang 56 đến trang 60)
06-11-2007 Quyết định số 4464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt danh mục các đề tài, dự án Khoa học - Công nghệ năm 2008. (từ trang 61 đến trang 72)
14-11-2007 Quyết định số 4630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Định hướng thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ (NGO) thời kỳ 2006 - 2010 của tỉnh Nghệ An". (từ trang 73 đến trang 92)
26-10-2007 Quyết định số 4330/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 93)
26-10-2007 Thông báo số 337/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2007. (từ trang 94 đến trang 99)
49,910,409 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner