Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 21 xuất bản ngày 27-11-2007: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-11-2007 Quyết định số 131/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành đơn giá bồi thường mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 04)
16-11-2007 Quyết định số 132/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh. (từ trang 05 đến trang 23)
22-11-2007 Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ bồi dưỡng cho Hội đồng tiếp công dân UBND tỉnh và UBND cấp huyện, tỉnh Nghệ An. (từ trang 24 đến trang 25)
07-11-2007 Quyết định số 4497/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: “Phát triển kinh tế trang trại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2007 - 2015”. (từ trang 26 đến trang 48)
07-11-2007 Quyết định số 4508/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về việc thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng một số loại công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 xây dựng trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn ở các huyện vùng cao tỉnh Nghệ An. (từ trang 49 đến trang 53)
21-11-2007 Quyết định số 4719/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: Phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ. (từ trang 54 đến trang 103)
22-11-2007 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2007. (từ trang 104 đến trang 105)
19-11-2007 Thông báo số 374/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận phiên họp UBND tỉnh ngày 14 tháng 11 năm 2007. (từ trang 106 đến trang 107)
49,910,237 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner