Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 22 xuất bản ngày 12-12-2007: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-11-2007 Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-TU ngày 04/7/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2007-2010. (từ trang 03 đến trang 16)
22-11-2007 Quyết định số 134/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 17 đến trang 23)
27-11-2007 Quyết định số 136/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh giống gia súc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 24 đến trang 32)
27-11-2007 Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 33 đến trang 41)
29-11-2007 Quyết định số 138/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý vùng nguyên liệu và sản xuất, chế biến chè công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 42 đến trang 48)
03-12-2007 Quyết định số 139/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá chi cho công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 49 đến trang 63)
12-11-2007 Quyết định số 4566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt đồ án Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Nghệ An. (từ trang 64 đến trang 69)
15-11-2007 Quyết định số 4652/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cấp xã trên địa bàn tỉnh từ năm 2007 đến 2010. (từ trang 70 đến trang 80)
28-11-2007 Quyết định số 4802/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 69/2004/QĐ-UB ngày ngày 28/6/2004 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành "Quy chế quản lý khai thác và tiêu thụ quặng thiếc, sắt, chì-kẽm, đá vôi trắng trên địa bàn tỉnh Nghệ An". (trang 81)
30-11-2007 Quyết định số 4849/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2008 của tỉnh Nghệ An. (từ trang 82 đến trang 83)
10-12-2007 Quyết định số 4953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương chi tiết 19 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 84 đến trang 88)
13-11-2007 Quyết định số 4589/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 89)
04-12-2007 Thông báo số 388/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2007. (từ trang 90 đến trang 96)
10-12-2007 Thông báo số 392/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ý kiến kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 12 năm 2007. (từ trang 97 đến trang 99)
49,910,067 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner