Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 01 xuất bản ngày 01-01-2007: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2006 Nghị quyết số 158/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 03 đến trang 08)
15-12-2006 Nghị quyết số 159/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005. (từ trang 09 đến trang 10)
15-12-2006 Nghị quyết số 160/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2007. (từ trang 11 đến trang 22)
15-12-2006 Nghị quyết số 161/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. (từ trang 23 đến trang 30)
15-12-2006 Nghị quyết số 162/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục dự án đầu tư chủ yếu kế hoạch 5 năm (2006-2010). (từ trang 31 đến trang 39)
15-12-2006 Nghị quyết số 163/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 40 đến trang 54)
15-12-2006 Nghị quyết số 164/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2007 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 55 đến trang 59)
15-12-2006 Nghị quyết số 165/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 60)
15-12-2006 Nghị quyết số 166/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 61 đến trang 63)
15-12-2006 Nghị quyết số 167/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 64 đến trang 67)
15-12-2006 Nghị quyết số 168/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh địa giới, thành lập các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An. (từ trang 68 đến trang 69)
15-12-2006 Nghị quyết số 169/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 70 đến trang 72)
15-12-2006 Nghị quyết số 170/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng người cao tuổi ở khối, xóm, bản. (trang 73)
15-12-2006 Nghị quyết số 171/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nâng sinh hoạt phí của nhân viên y tế thôn, bản. (trang 74)
15-12-2006 Nghị quyết số 172/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp thuộc diện thu hồi đất sản xuất để phát triển đô thị và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010. (từ trang 75 đến trang 76)
15-12-2006 Nghị quyết số 173/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2020. (từ trang 77 đến trang 80)
15-12-2006 Nghị quyết số 174/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An. (từ trang 81 đến trang 82)
15-12-2006 Nghị quyết số 175/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn phương án chọn tuyến đường mang tên V.I Lênin. (trang 83)
15-12-2006 Nghị quyết số 176/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Nghệ An. (từ trang 84 đến trang 86)
15-12-2006 Nghị quyết số 177/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2007. (từ trang 87 đến trang 88)
15-12-2006 Nghị quyết số 178/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2007. (từ trang 89 đến trang 90)
49,909,982 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner