Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 02 xuất bản ngày 01-01-2007: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-12-2006 Quyết định số 124/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 10)
05-12-2006 Quyết định số 125/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: "Tiếp tục đổi mới và phát triển Hợp tác xã tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2006 - 2010". (từ trang 11 đến trang 37)
07-12-2006 Quyết định số 126/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển Khu công nghiệp tập trung, Khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 38 đến trang 72)
07-12-2006 Quyết định số 127/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp đồ uống tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006 - 2010 có tính đến 2015. (từ trang 73 đến trang 96)
07-12-2006 Quyết định số 128/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển thuỷ điện tỉnh Nghệ An đến năm 2010. (từ trang 97 đến trang 119)
07-12-2006 Quyết định số 129/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt "Đề án Phát triển hàng dệt - may, thủ công mỹ nghệ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006 - 2010". (từ trang 120 đến trang 149)
49,910,181 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner