Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 03 xuất bản ngày 10-01-2007: 30 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2006 Quyết định số 130/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007. (từ trang 03 đến trang 13)
13-12-2006 Quyết định số 131/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác bảo đảm trật tự, trị an, vệ sinh môi trường tại các địa điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 14 đến trang 20)
19-12-2006 Quyết định số 133/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2007. (từ trang 21 đến trang 48)
19-12-2006 Quyết định số 134/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách năm 2007. (từ trang 49 đến trang 50)
27-12-2006 Quyết định số 135/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 51 đến trang 59)
28-12-2006 Quyết định số 136/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá đất nông nghiệp, đất vườn ao liền đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2007. (từ trang 60 đến trang 61)
28-12-2006 Quyết định số 137/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Vinh năm 2007. (từ trang 62 đến trang 64)
28-12-2006 Quyết định số 138/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2007. (từ trang 65 đến trang 67)
28-12-2006 Quyết định số 139/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Châu năm 2007. (từ trang 68 đến trang 70)
28-12-2006 Quyết định số 140/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp năm 2007. (từ trang 71 đến trang 73)
28-12-2006 Quyết định số 141/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Quế Phong năm 2007. (từ trang 74 đến trang 76)
28-12-2006 Quyết định số 142/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn năm 2007. (từ trang 77 đến trang 79)
28-12-2006 Quyết định số 143/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu năm 2007. (từ trang 80 đến trang 82)
28-12-2006 Quyết định số 144/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2007. (từ trang 83 đến trang 85)
28-12-2006 Quyết định số 145/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Thành năm 2007. (từ trang 86 đến trang 88)
28-12-2006 Quyết định số 146/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Nghi Lộc năm 2007. (từ trang 89 đến trang 91)
28-12-2006 Quyết định số 147/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Nguyên năm 2007. (từ trang 92 đến trang 94)
28-12-2006 Quyết định số 148/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Nam Đàn năm 2007. (từ trang 95 đến trang 97)
28-12-2006 Quyết định số 149/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Đô Lương năm 2007. (từ trang 98 đến trang 100)
28-12-2006 Quyết định số 150/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Kỳ năm 2007. (từ trang 101 đến trang 103)
28-12-2006 Quyết định số 151/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Anh Sơn năm 2007. (từ trang 104 đến trang 106)
28-12-2006 Quyết định số 152/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Chương năm 2007. (từ trang 107 đến trang 109)
28-12-2006 Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệptrên địa bàn huyện Con Cuông năm 2007. (từ trang 110 đến trang 112)
28-12-2006 Quyết định số 154/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Tương Dương năm 2007. (từ trang 113 đến trang 115)
28-12-2006 Quyết định số 155/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Kỳ Sơn năm 2007. (từ trang 116 đến trang 118)
28-12-2006 Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 39/2005/QĐ-UBND ngày 21/3/2005 của UBND tỉnh về giao đất gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 119 đến trang 120)
28-12-2006 Quyết định số 157/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất với đất ở. (từ trang 121 đến trang 141)
04-12-2006 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số vấn đề cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. (từ trang 142 đến trang 143)
11-12-2006 Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 144 đến trang 146)
27-12-2006 Thông báo số 411/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 12 năm 2006. (từ trang 147 đến trang 151)
49,910,364 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner