Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 01 xuất bản ngày 04-01-2008: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2007 Nghị quyết số 203/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2008. (từ trang 03 đến trang 09)
14-12-2007 Nghị quyết số 204/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. (từ trang 10 đến trang 11)
14-12-2007 Nghị quyết số 205/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2008. (từ trang 12 đến trang 24)
14-12-2007 Nghị quyết số 206/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. (từ trang 25 đến trang 29)
14-12-2007 Nghị quyết số 207/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản giai đoạn 2008 – 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 30 đến trang 37)
14-12-2007 Nghị quyết số 208/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý phí sử dụng bến bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ an. (từ trang 38 đến trang 41)
14-12-2007 Nghị quyết số 209/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 42 đến trang 47)
14-12-2007 Nghị quyết số 210/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn nguyên tắc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 48 đến trang 49)
14-12-2007 Nghị quyết số 211/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị; chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, chi tiếp khách trong nước. (trang 50)
14-12-2007 Nghị quyết số 212/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v thông qua Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (trang 51)
14-12-2007 Nghị quyết số 213/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt bổ sung chỉ tiêu kế hoạch biên chế sự nghiệp Y tế năm 2008. (trang 52)
14-12-2007 Nghị quyết số 214/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v phân loại đơn vị hành chính - tỉnh Nghệ An. (trang 53)
14-12-2007 Nghị quyết số 215/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2025. (từ trang 54 đến trang 60)
14-12-2007 Nghị quyết số 216/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2008. (từ trang 61 đến trang 63)
14-12-2007 Nghị quyết số 217/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2008. (từ trang 64 đến trang 65)
12-12-2007 Quyết định số 140/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định mức chi hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm trong ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 66 đến trang 67)
12-12-2007 Quyết định số 141/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định ban hành Đơn giá xây dựng công trình, tỉnh Nghệ An. (từ trang 68 đến trang 69)
13-12-2007 Quyết định số 142/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Mức thu một phần viện phí các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật bổ sung mục C2.7 của Thông tư số 03/2006/TTLB-BYT-BTC-BLĐTB &XH và điều chỉnh, sửa đổi mức thu viện phí một số danh mục tại Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập do UBND tỉnh Nghệ An quản lý. (từ trang 70 đến trang 115)
49,887,841 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner