Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 02 xuất bản ngày 14-01-2008: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2007 Quyết định số 145/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách năm 2008. (từ trang 03 đến trang 04)
19-12-2007 Quyết định số 146/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất với đất ở. (từ trang 05 đến trang 30)
19-12-2007 Quyết định số 147/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 31 đến trang 69)
17-12-2007 Quyết định số 5072/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án: Xây dựng, cải tạo hệ thống cây xanh, cảnh quan sinh thái, môi trường thành phố Vinh giai đoạn 2007 - 2015, có tính đến 2020. (từ trang 70 đến trang 105)
26-12-2007 Chỉ thị số 27/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An. (từ trang 106 đến trang 108)
26-12-2007 Chỉ thị số 28/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, phát triển trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS) trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 109 đến trang 111)
49,888,748 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner