Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 03 xuất bản ngày 22-01-2008: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2007 Quyết định số 144/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2008. (từ trang 03 đến trang 34)
07-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấm phương tiện giao thông hoạt động trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố. (từ trang 35 đến trang 36)
08-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định ban hành Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Nghệ An. (trang 37)
08-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá xây dựng nhà và vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường GPMB trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 38 đến trang 52)
09-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An. (từ trang 53 đến trang 60)
11-01-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản giai đoạn 2008-2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 61 đến trang 70)
27-12-2007 Quyết định số 5349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: “Xây dựng mô hình nông thôn mới cấp thôn, bản tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2008 - 2009 ”. (từ trang 71 đến trang 83)
27-12-2007 Quyết định số 5352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương chi tiết 10 dự án trọng điểm vận động nguồn ODA giai đoạn 2008 - 2010. (từ trang 84 đến trang 86)
31-12-2007 Quyết định số 5514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. (từ trang 87 đến trang 103)
08-01-2008 Quyết định số 51/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục các Dự án gọi vốn đầu tư theo Hợp đồng BOT và Hợp đồng BT tỉnh Nghệ An. (từ trang 104 đến trang 108)
11-01-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường đảm bảo an toàn lao động, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 109 đến trang 113)
15-01-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008. (từ trang 114 đến trang 117)
17-01-2008 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết trồng cây xuân Mậu Tý năm 2008. (từ trang 118 đến trang 119)
49,888,608 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner