Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 04 xuất bản ngày 28-01-2008: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-01-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Sông Sào tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 16)
16-01-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động lái xe ô tô chở khách từ 10 chỗ ngồi trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 17 đến trang 21)
16-01-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định sử dụng phương tiện đi lại, điện thoại công vụ, công tác phí, chi phí tổ chức tập huấn hội nghị, hội thảo, đón tiếp khách, kỷ niệm đón nhận danh hiệu huân, huy chương đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. (từ trang 22 đến trang 30)
16-01-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 31 đến trang 45)
18-01-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 46 đến trang 50)
21-01-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 51 đến trang 63)
21-01-2008 Quyết định số 207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2008. (từ trang 64 đến trang 74)
22-01-2008 Quyết định số 238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt "Quy hoạch hệ thống cảng, bến đường thuỷ trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2008 - 2020". (từ trang 75 đến trang 100)
22-01-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2008. (từ trang 101 đến trang 103)
49,888,292 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner