Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 05 xuất bản ngày 04-03-2008: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2007 Quyết định số 150/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Vinh năm 2008. (từ trang 04 đến trang 06)
24-12-2007 Quyết định số 151/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2008. (từ trang 07 đến trang 09)
24-12-2007 Quyết định số 152/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đô Lương năm 2008. (từ trang 10 đến trang 12)
24-12-2007 Quyết định số 153/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn năm 2008. (từ trang 13 đến trang 15)
24-12-2007 Quyết định số 154/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Nam Đàn năm 2008. (từ trang 16 đến trang 18)
24-12-2007 Quyết định số 155/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Thanh Chương năm 2008. (từ trang 19 đến trang 21)
24-12-2007 Quyết định số 156/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Kỳ Sơn năm 2008. (từ trang 22 đến trang 24)
24-12-2007 Quyết định số 157/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Quế Phong năm 2008. (từ trang 25 đến trang 27)
24-12-2007 Quyết định số 158/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Tân Kỳ năm 2008. (từ trang 28 đến trang 30)
24-12-2007 Quyết định số 159/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Quỳ Châu năm 2008. (từ trang 31 đến trang 33)
24-12-2007 Quyết định số 160/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Hưng Nguyên năm 2008. (từ trang 34 đến trang 36)
24-12-2007 Quyết định số 161/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Anh Sơn năm 2008. (từ trang 37 đến trang 39)
24-12-2007 Quyết định số 162/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Nghi Lộc năm 2008. (từ trang 40 đến trang 42)
24-12-2007 Quyết định số 163/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Quỳ Hợp năm 2008. (từ trang 43 đến trang 45)
24-12-2007 Quyết định số 164/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Tương Dương năm 2008. (từ trang 46 đến trang 48)
24-12-2007 Quyết định số 165/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Yên Thành năm 2008. (từ trang 49 đến trang 51)
24-12-2007 Quyết định số 166/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2008. (từ trang 52 đến trang 54)
24-12-2007 Quyết định số 167/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Con Cuông năm 2008. (từ trang 55 đến trang 57)
24-12-2007 Quyết định số 168/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu năm 2008. (từ trang 58 đến trang 60)
24-01-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối tượng thu, mức thu và chế độ quản lý phí sử dụng Bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 61 đến trang 64)
31-01-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý và sử dụng Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' tỉnh Nghệ An. (từ trang 65 đến trang 68)
31-01-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2008 - 2015 và những năm tiếp theo. (từ trang 69 đến trang 86)
24-01-2008 Quyết định số 287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. (từ trang 87 đến trang 91)
25-01-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Thú y năm 2008. (từ trang 92 đến trang 94)
30-01-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. (từ trang 95 đến trang 96)
49,887,573 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner