Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 08 xuất bản ngày 15-05-2008: 41 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-04-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. (từ trang 05 đến trang 11)
08-05-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 27/04/2007 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế ban hành công điện; báo cáo phương tiện hoạt động trên biển; báo cáo thiệt hại và sử dụng thông tin của Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ trong PCLB và GNTT. (từ trang 12 đến trang 13)
24-04-2008 Quyết định số 1440/QĐ-UBNDCN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2008. (từ trang 14 đến trang 17)
24-04-2008 Quyết định số 1442/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Nghệ An theo Nghị định 13/2008/NĐ-CP và 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ. (từ trang 18 đến trang 29)
24-04-2008 Quyết định số 1443/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông. (trang 30)
24-04-2008 Quyết định số 1444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Sở Thuỷ sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (trang 31)
24-04-2008 Quyết định số 1445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Sở Văn hoá Thông tin, Sở Du lịch, Sở Thể dục Thể thao thành Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. (trang 32)
24-04-2008 Quyết định số 1446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Sở Công nghiệp, Sở Thương mại thành Sở Công thương. (trang 33)
24-04-2008 Quyết định số 1447/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Ban Tôn giáo tỉnh, Phòng Thi đua - Khen thưởng (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) vào Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An. (trang 34)
24-04-2008 Quyết định số 1448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lại các cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh. (từ trang 35 đến trang 37)
24-04-2008 Quyết định số 1449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Nghệ An. (trang 38)
24-04-2008 Quyết định số 1450/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 39)
24-04-2008 Quyết định số 1451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 40)
24-04-2008 Quyết định số 1452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 41)
24-04-2008 Quyết định số 1453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 42)
24-04-2008 Quyết định số 1454/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 43)
24-04-2008 Quyết định số 1455/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 44)
24-04-2008 Quyết định số 1456/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 45)
24-04-2008 Quyết định số 1457/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 46)
24-04-2008 Quyết định số 1458/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 47)
24-04-2008 Quyết định số 1459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 48)
24-04-2008 Quyết định số 1460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 49)
24-04-2008 Quyết định số 1461/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 50)
24-04-2008 Quyết định số 1462/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 51)
24-04-2008 Quyết định số 1463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 52)
24-04-2008 Quyết định số 1464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 53)
24-04-2008 Quyết định số 1466/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 54)
24-04-2008 Quyết định số 1467/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 55)
24-04-2008 Quyết định số 1468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 56)
24-04-2008 Quyết định số 1469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 57)
24-04-2008 Quyết định số 1470/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 58)
24-04-2008 Quyết định số 1471/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 59)
24-04-2008 Quyết định số 1472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 60)
24-04-2008 Quyết định số 1473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 61)
24-04-2008 Quyết định số 1474/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 62)
24-04-2008 Quyết định số 1489/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v chỉ định Uỷ ban nhân dân lâm thời huyện Nghĩa Đàn. (trang 63)
24-04-2008 Quyết định số 1490/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v chỉ định Uỷ ban nhân dân lâm thời thị xã Thái Hoà. (trang 64)
11-04-2008 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2008 trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An. (từ trang 65 đến trang 66)
29-04-2008 Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2008. (từ trang 67 đến trang 69)
25-03-2008 Thông báo số 112/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2008. (từ trang 70 đến trang 76)
29-04-2008 Thông báo số 147/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2008. (từ trang 77 đến trang 83)
49,888,121 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner