Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 09 xuất bản ngày 20-06-2008: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-06-2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án thực hiện Chuẩn Quốc gia về y tế xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2005 - 2010, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2005/QĐ-UB ngày 25 tháng 3 năm 2005 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 12)
21-04-2008 Quyết định số 1386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết 61/2007/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 28-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. (từ trang 13 đến trang 21)
05-05-2008 Quyết định số 1608/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Nâng cấp hệ thống Bệnh viện huyện, Bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện, tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2008 - 2010. (từ trang 22 đến trang 33)
09-05-2008 Quyết định số 1693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 34 đến trang 43)
29-05-2008 Quyết định số 1982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lớn đến năm 2010. (từ trang 44 đến trang 54)
13-06-2008 Quyết định số 2285/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh giá tối thiểu tính thuế tài nguyên quy định tại Quyết định số 124/2007/QĐ-UBND ngày 23/10/2007 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 55 đến trang 56)
17-06-2008 Quyết định số 2352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Nghệ An. (từ trang 57 đến trang 60)
16-05-2008 Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 61 đến trang 63)
28-05-2008 Chỉ thị số 14/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 64 đến trang 65)
16-05-2008 Thông báo số 168/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận phiên họp bất thường của UBND tỉnh ngày 16 tháng 5 năm 2008. (từ trang 66 đến trang 67)
27-05-2008 Thông báo số 179/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2008. (từ trang 68 đến trang 79)
49,888,759 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner