Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 13 xuất bản ngày 01-10-2008: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-09-2008 Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 08)
03-09-2008 Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 09 đến trang 17)
05-09-2008 Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh mức thu học phí tại các trường bán công, lớp bán công trong trường công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 18 đến trang 19)
10-09-2008 Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An. (từ trang 20 đến trang 30)
26-09-2008 Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nghệ An Giai đoạn đến năm 2020. (từ trang 31 đến trang 40)
26-09-2008 Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhà nước tỉnh Nghệ An trong công tác Cải cách hành chính. (từ trang 41 đến trang 49)
18-08-2008 Quyết định số 3588/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án cấp nước sạch cho các đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2008 - 2020. (từ trang 50 đến trang 91)
24-09-2008 Quyết định số 4155/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh triển khai Luật thuế Thu nhập cá nhân. (từ trang 92 đến trang 95)
24-09-2008 Quyết định số 4166/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 96)
25-09-2008 Quyết định số 4183/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 97)
11-09-2008 Chỉ thị số 22/2008/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2009 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 98 đến trang 99)
49,888,745 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner