Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 15 xuất bản ngày 12-11-2008: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-10-2008 Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Thái Hoà trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 03 đến trang 05)
17-10-2008 Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 06 đến trang 13)
17-10-2008 Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá xây dựng nhà và vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 14 đến trang 31)
24-10-2008 Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An. (từ trang 32 đến trang 41)
29-10-2008 Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định đăng ký, quản lý tạm trú đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 42 đến trang 50)
23-09-2008 Quyết định số 4144/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên thuộc tỉnh Nghệ An giai đoạn 2008 - 2012. (từ trang 51 đến trang 70)
20-10-2008 Quyết định số 4580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức tỉnh Nghệ An giai đoạn 2008 - 2015. (từ trang 71 đến trang 79)
04-11-2008 Quyết định số 4949/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương chi tiết "Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2020". (từ trang 80 đến trang 89)
31-10-2008 Thông báo số 342/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2008. (từ trang 90 đến trang 99)
49,888,289 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner