Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 01 xuất bản ngày 02-01-2009: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2008 Nghị quyết số 236/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 03)
20-12-2008 Nghị quyết số 237/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 04)
20-12-2008 Nghị quyết số 238/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2009. (từ trang 05 đến trang 12)
20-12-2008 Nghị quyết số 239/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007. (từ trang 13 đến trang 14)
20-12-2008 Nghị quyết số 240/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2009. (từ trang 15 đến trang 27)
20-12-2008 Nghị quyết số 241/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. (từ trang 28 đến trang 34)
20-12-2008 Nghị quyết số 242/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 35 đến trang 42)
20-12-2008 Nghị quyết số 243/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư chủ yếu 2006-2010. (từ trang 43 đến trang 53)
20-12-2008 Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, ven biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 54 đến trang 81)
20-12-2008 Nghị quyết số 245/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2020 (trừ các khoáng sản vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng). (từ trang 82 đến trang 95)
20-12-2008 Nghị quyết số 246/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 96)
20-12-2008 Nghị quyết số 247/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đối tượng, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 97 đến trang 99)
50,927,977 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner