Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 02 xuất bản ngày 02-01-2009: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2008 Nghị quyết số 248/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ tại khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An. (từ trang 04 đến trang 08)
20-12-2008 Nghị quyết số 249/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua mức thu và tỷ lệ trích nộp ngân sách lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 09 đến trang 10)
20-12-2008 Nghị quyết số 250/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về chế độ hỗ trợ đối với Ủy viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc và Ủy viên thường vụ các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 11)
20-12-2008 Nghị quyết số 251/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách xây dựng thiết chế văn hóa - thông tin - thể thao đạt chuẩn quốc gia ở cơ sở tỉnh Nghệ An đến 2010. (từ trang 12 đến trang 14)
20-12-2008 Nghị quyết số 252/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết số: 207/2007/NQ-HĐND ngày 14/12/2007 của Hội đồng nhân dântỉnh khóa XV về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản giai đoạn 2008-2010. (từ trang 15 đến trang 18)
20-12-2008 Nghị quyết số 253/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tăng cường về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáo, vùng đặc biệt khó khăn còn nhiều yếu kém và lực lượng vũ trang tăng cường về các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 19 đến trang 20)
20-12-2008 Nghị quyết số 254/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. (trang 21)
20-12-2008 Nghị quyết số 255/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết số: 227/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020. (trang 22)
20-12-2008 Nghị quyết số 256/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xử lý kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1976 đến ngày 31/12/2007. (từ trang 23 đến trang 60)
20-12-2008 Nghị quyết số 257/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nhằm nâng cáo sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa ở Nghệ An. (từ trang 61 đến trang 63)
20-12-2008 Nghị quyết số 258/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ch¬ương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2009. (từ trang 64 đến trang 66)
20-12-2008 Nghị quyết số 259/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2009. (từ trang 67 đến trang 68)
20-12-2008 Nghị quyết số 260/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị công nhận thị xã Cửa Lò từ đô thị loại IV lên đô thị loại III. (trang 69)
18-12-2008 Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công nhận làng có nghề, làng nghề và chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 70 đến trang 76)
23-12-2008 Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở và thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 77)
19-12-2008 Quyết định số 5757/QĐ-UBND.NN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch khai thác hải sản tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 78 đến trang 82)
17-12-2008 Quyết định số 5691/QĐ-UBND.KT của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2009 của Thanh tra tỉnh Nghệ An. (từ trang 83 đến trang 87)
23-12-2008 Chỉ thị số 27/2008/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009. (từ trang 88 đến trang 92)
02-01-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết Trồng cây Xuân Kỷ Sửu năm 2009. (từ trang 93 đến trang 94)
23-12-2008 Thông báo số 411/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2008. (từ trang 95 đến trang 99)
49,892,391 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner