Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 03 xuất bản ngày 15-01-2009: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2008 Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2009. (từ trang 03 đến trang 37)
26-12-2008 Quyết định số 108/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ nguồn vốn đầu tư để thực hiện Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện, giai đoạn 2008-2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 38 đến trang 39)
26-12-2008 Quyết định số 109/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ nguồn vốn đầu tư để thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012, trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 40 đến trang 41)
26-12-2008 Quyết định số 110/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 42 đến trang 51)
26-12-2008 Quyết định số 111/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 146/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất với đất ở. (từ trang 52 đến trang 54)
31-12-2008 Quyết định số 112/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xuất bản phẩm được Nhà nước đặt hàng, trợ giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 55 đến trang 63)
18-12-2008 Quyết định số 5727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động phục vụ phát triển TTCN - Làng nghề tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2015. (từ trang 64 đến trang 81)
31-12-2008 Quyết định số 5986/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2009. (từ trang 82 đến trang 88)
31-12-2008 Quyết định số 6000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 89 đến trang 115)
49,892,091 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner