Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 06 xuất bản ngày 20-02-2009: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2008 Quyết định số 81/2008QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành những giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2009. (từ trang 03 đến trang 31)
20-01-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại Khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2020” (trừ các Khoáng sản vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng). (từ trang 32 đến trang 44)
04-02-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản giai đoạn 2009-2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 45 đến trang 56)
04-02-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Di tích lịch sử lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chi Minh tại Kim Liên. (từ trang 57 đến trang 60)
04-02-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên. (từ trang 61 đến trang 69)
12-02-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành khung giá sử dụng xe ô tô áp dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các công ty nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 70 đến trang 71)
16-02-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 72 đến trang 94)
29-12-2008 Quyết định số 6041/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. (từ trang 95 đến trang 111)
21-01-2009 Quyết định số 291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cửa Lò đến năm 2020. (từ trang 112 đến trang 125)
21-01-2009 Quyết định số 303/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Nghệ An. (từ trang 126 đến trang 129)
22-01-2009 Quyết định số 324/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh năm 2009. (từ trang 130 đến trang 143)
49,892,337 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner