Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 07 xuất bản ngày 16-03-2009: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2008 Quyết định số 85/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Vinh. (từ trang 04 đến trang 07)
24-12-2008 Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thị xã Cửa Lò. (từ trang 08 đến trang 11)
24-12-2008 Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thị xã Thái Hòa. (từ trang 12 đến trang 15)
24-12-2008 Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Đô Lương. (từ trang 16 đến trang 19)
24-12-2008 Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. (từ trang 20 đến trang 23)
24-12-2008 Quyết định số 90/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Nam Đàn. (từ trang 24 đến trang 27)
24-12-2008 Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Thanh Chương. (từ trang 28 đến trang 31)
24-12-2008 Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. (từ trang 32 đến trang 35)
24-12-2008 Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Quế Pho. (từ trang 36 đến trang 39)
24-12-2008 Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Quỳ Châu. (từ trang 40 đến trang 43)
24-12-2008 Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. (từ trang 44 đến trang 47)
24-12-2008 Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Anh Sơn. (từ trang 48 đến trang 51)
24-12-2008 Quyết định số 97/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Nghi Lộc. (từ trang 52 đến trang 55)
24-12-2008 Quyết định số 98/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. (từ trang 56 đến trang 59)
24-12-2008 Quyết định số 99/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Tương Dương. (từ trang 60 đến trang 63)
24-12-2008 Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Diễn Châu. (từ trang 64 đến trang 67)
24-12-2008 Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Yên Thành. (từ trang 68 đến trang 71)
24-12-2008 Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Con Cuông. (từ trang 72 đến trang 75)
24-12-2008 Quyết định số 103/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. (từ trang 76 đến trang 79)
24-12-2008 Quyết định số 104/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Tân Kỳ. (từ trang 80 đến trang 83)
19-02-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 84 đến trang 88)
20-02-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ Giải Báo chí Nghệ An. (từ trang 89 đến trang 94)
20-02-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 04/5/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất vào mục đích sản xuất kinh doanh và sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở để bán hoặc cho thuê tại các vị trí có giá trị "sinh lợi" trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 95 đến trang 96)
20-02-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 31 Quyết định số 147/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 97)
23-02-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phân cấp cấp giấy phép hoạt động cảng, bến và đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 98 đến trang 99)
21-01-2009 Quyết định số 304/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án Khoa học - Công nghệ cấp ngành, huyện năm 2009. (từ trang 100 đến trang 111)
16-02-2009 Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân sau chuyển đổi ruộng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 112 đến trang 114)
26-02-2009 Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2009. (từ trang 115 đến trang 117)
23-02-2009 Thông báo số 45/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2009. (từ trang 118 đến trang 127)
49,891,947 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner