Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 08 xuất bản ngày 26-03-2009: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-01-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 05)
25-02-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường. (từ trang 06 đến trang 09)
25-02-2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Nuôi trồng Thuỷ sản Nghệ An. (từ trang 10 đến trang 14)
10-03-2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. (từ trang 15 đến trang 16)
13-03-2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2009. (trang 17)
13-03-2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định doanh thu tối thiểu và tỷ lệ (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu đối với từng loại xe ôtô để tính thuế cho các cơ sở hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 18 đến trang 20)
23-02-2009 Quyết định số 541/QĐ-UBND.ĐT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư chủ yếu 2006-2010. (từ trang 21 đến trang 31)
24-02-2009 Quyết định số 552/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nghi Lộc đến năm 2020. (từ trang 32 đến trang 48)
27-02-2009 Quyết định số 599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh năm 2009. (từ trang 49 đến trang 53)
09-03-2009 Quyết định số 732/QĐ-UBND.NN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vùng mía nguyên liệu tỉnh Nghệ An đến năm 2015, có tính đến năm 2020. (từ trang 54 đến trang 61)
13-03-2009 Quyết định số 787/QĐ-UBND.VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập Quy hoạch phát triển Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, đến năm 2020. (trang 62)
20-03-2009 Quyết định số 871/QĐ-UBND.CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê tại khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh. (từ trang 63 đến trang 83)
25-03-2009 Quyết định số 965/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An. (từ trang 84 đến trang 93)
03-03-2009 Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thú y năm 2009. (từ trang 94 đến trang 96)
23-03-2009 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường triển khai thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản”. (từ trang 97 đến trang 99)
50,928,040 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner