Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 09 xuất bản ngày 15-04-2009: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-03-2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai quyết toán NSNN năm 2007 tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 14)
25-03-2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. (từ trang 15 đến trang 26)
31-03-2009 Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung nội dung Quyết định số 118/2007/QĐ-UBND ngày 12/10/2007 của UBND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí cho các Đoàn thanh tra liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 27)
31-03-2009 Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 28 đến trang 38)
01-04-2009 Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An. (từ trang 39 đến trang 44)
01-04-2009 Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định khám, chữa bệnh; quản lý, sử dụng kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Nghệ An. (từ trang 45 đến trang 52)
01-04-2009 Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 53 đến trang 54)
07-04-2009 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Nghệ An \. (từ trang 55 đến trang 66)
25-03-2009 Quyết định số 968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án "Bảo vệ công trình giao thông trong mùa bão lụt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 67 đến trang 79)
25-03-2009 Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 80 đến trang 82)
31-03-2009 Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý canh tác nương rẫy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 83 đến trang 84)
31-03-2009 Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2009 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 85 đến trang 88)
07-04-2009 Chỉ thị số 10/CT-UBND.VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2009. (từ trang 89 đến trang 91)
08-04-2009 Chỉ thị số 11/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2009 trong ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An. (từ trang 92 đến trang 93)
27-03-2009 Thông báo số 95/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2009. (từ trang 94 đến trang 103)
49,892,482 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner