Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 14 + 15 xuất bản ngày 01-08-2009: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-06-2009 Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 03 đến trang 18)
01-07-2009 Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý thu thuế Tài nguyên, phí Bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác và thu mua tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 19 đến trang 20)
06-07-2009 Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý chất lượng phân bón trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 21 đến trang 31)
14-07-2009 Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh /v ban hành Quy định thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống cầu treo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 32 đến trang 37)
15-07-2009 Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. (từ trang 38 đến trang 45)
27-07-2009 Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng giống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 46 đến trang 56)
29-07-2009 Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An. (từ trang 57 đến trang 64)
16-07-2009 Quyết định số 3373/QĐ-UBND.VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án Đẩy mạnh xã hội hội hoá các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân đến năm 2015, có tính đến năm 2020. (từ trang 65 đến trang 90)
27-07-2009 Quyết định số 3527/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Giai đoạn rà soát thủ tục hành chính của Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, tỉnh Nghệ An. (từ trang 91 đến trang 93)
21-07-2009 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 94 đến trang 97)
23-07-2009 Thông báo số 252/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2009. (từ trang 98 đến trang 103)
49,892,078 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner