Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 16 + 17 xuất bản ngày 10-08-2009: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-07-2009 Nghị quyết số 261/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 04 đến trang 08)
23-07-2009 Nghị quyết số 262/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của HĐND tỉnh về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 09 đến trang 10)
23-07-2009 Nghị quyết số 263/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế hỗ trợ đầu tư Dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai. (trang 11)
23-07-2009 Nghị quyết số 264/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp phí vệ sinh môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 12 đến trang 18)
23-07-2009 Nghị quyết số 265/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 19 đến trang 20)
23-07-2009 Nghị quyết số 266/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đối tượng mức thu, chế độ thu nộp phí trông giữ xe đạp, xe máy và ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 21 đến trang 25)
23-07-2009 Nghị quyết số 267/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến hết 2011. (từ trang 26 đến trang 28)
23-07-2009 Nghị quyết số 268/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 29 đến trang 30)
23-07-2009 Nghị quyết số 269/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2010. (trang 31)
23-07-2009 Nghị quyết số 270/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công. (từ trang 32 đến trang 33)
23-07-2009 Nghị quyết số 271/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch mạng lưới trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015. (từ trang 34 đến trang 36)
23-07-2009 Nghị quyết số 272/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 37 đến trang 39)
23-07-2009 Nghị quyết số 273/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Trường THPT bán công Cát Ngạn thành trường công lập. (trang 40)
23-07-2009 Nghị quyết số 274/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động. (từ trang 41 đến trang 43)
23-07-2009 Nghị quyết số 275/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đơn giá dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện tại Trạm Y tế các xã (phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh nghệ An. (từ trang 44 đến trang 48)
23-07-2009 Nghị quyết số 276/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định sử đụng ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 49 đến trang 50)
23-07-2009 Nghị quyết số 277/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 233/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 51 đến trang 52)
23-07-2009 Nghị quyết số 278/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Vinh - đô thị loại I trực thuộc tỉnh. (từ trang 53 đến trang 57)
23-07-2009 Nghị quyết số 279/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hoà. (từ trang 58 đến trang 59)
23-07-2009 Nghị quyết số 280/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v cho đại biểu HĐND thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND và thôi giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 60)
23-07-2009 Nghị quyết số 281/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v cho đại biểu HĐND thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND và thôi giữ chức Trưởng ban văn hoá và xã hội- HĐND tỉnh Nghệ An khoá XV- nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 61)
04-08-2009 Quyết định số 3710/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2020. (từ trang 62 đến trang 79)
04-08-2009 Quyết định số 3711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2020. (từ trang 80 đến trang 95)
50,928,052 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner