Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 18 + 19 xuất bản ngày 01-09-2009: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-08-2009 Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công. (từ trang 03 đến trang 04)
11-08-2009 Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 05 đến trang 07)
13-08-2009 Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện tại Trạm Y tế các xã (phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 08 đến trang 13)
13-08-2009 Quyết định số 73/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động. (từ trang 14 đến trang 17)
13-08-2009 Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giải quyết đình công không theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 18 đến trang 24)
25-08-2009 Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến hết năm 2011. (từ trang 25 đến trang 28)
27-08-2009 Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An. (từ trang 29 đến trang 31)
24-08-2008 Chỉ thị số 24/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010. (từ trang 32 đến trang 38)
04-08-2009 Quyết định số 3712/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2020. (từ trang 39 đến trang 55)
07-08-2009 Quyết định số 3837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp. (từ trang 56 đến trang 58)
14-08-2009 Quyết định số 3984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện đề án "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 - 2012" thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính Phủ từ năm 2008-2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 59 đến trang 71)
24-08-2009 Quyết định số 4172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ nay đến năm 2015". (từ trang 72 đến trang 86)
27-08-2009 Thông báo số 296/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2009. (từ trang 87 đến trang 94)
07-08-2009 Quyết định số 3804/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 95)
07-08-2009 Quyết định số 3806/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 96)
19-08-2009 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2009. (từ trang 97 đến trang 99)
50,927,957 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner