Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 24 + 25 xuất bản ngày 01-11-2009: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-09-2009 Quyết định số 90/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án phát triển hạ tầng giao thông thiết yếu cho thị xã Cửa Lò giai đoạn đến năm 2020. (từ trang 03 đến trang 20)
06-10-2009 Quyết định số 92/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tăng cường cán bộ y tế công tác tuyến huyện và tuyến xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 21 đến trang 26)
07-10-2009 Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Vực Mấu tỉnh Nghệ An. (từ trang 27 đến trang 33)
07-10-2009 Quyết định số 94/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi tiêu cực trong hoạt động Thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 34 đến trang 39)
09-10-2009 Quyết định số 95/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 40 đến trang 46)
09-10-2009 Quyết định số 96/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Điều 5 Quy định sử dụng phương tiện đi lại, điện thoại công vụ, công tác phí, chi phí tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, đón tiếp khách, kỷ niệm đón nhận danh hiệu huân, huy chương đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 16/01/2008 của UBND tỉnh. (từ trang 47 đến trang 48)
15-10-2009 Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An. (từ trang 49 đến trang 57)
08-10-2009 Quyết định số 5123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn về định giá đất tỉnh Nghệ An. (từ trang 58 đến trang 62)
12-10-2009 Quyết định số 5167/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch biển, đảo Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 63 đến trang 93)
01-10-2009 Quyết định số 4996/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 94)
08-10-2009 Quyết định số 5156/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ. (trang 95)
49,910,154 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner