Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 28 + 29 xuất bản ngày 25-11-2009: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-10-2009 Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 10)
09-10-2009 Chỉ thị số 27/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 11 đến trang 14)
11-11-2009 Chỉ thị số 28/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, trừ dịch bệnh hại cây trồng năm 2010. (từ trang 15 đến trang 17)
21-10-2009 Quyết định số 5413/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Quỳ Châu đến năm 2020. (từ trang 18 đến trang 31)
21-10-2009 Quyết định số 5414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Nghĩa Đàn đến năm 2020. (từ trang 32 đến trang 47)
29-10-2009 Quyết định số 5593/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Kỳ Sơn đến năm 2020. (từ trang 48 đến trang 62)
02-11-2009 Quyết định số 5742/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển cây Quế tỉnh Nghệ An đến năm 2015, có tính đến 2020. (từ trang 63 đến trang 68)
03-11-2009 Quyết định số 5766/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Quỳ Hợp đến năm 2020. (từ trang 69 đến trang 81)
04-11-2009 Quyết định số 5791/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2012. (từ trang 82 đến trang 88)
09-11-2009 Quyết định số 5877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đô Lương đến năm 2020. (từ trang 89 đến trang 103)
49,892,244 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner