Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 30 + 31 xuất bản ngày 04-12-2009: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-11-2009 Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 67/2006/QĐ.UBND ngày 07/7/2006 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 04)
18-11-2009 Quyết định số 104/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công, phân cấp quản lý mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được Ngân sách Nhà nước đảm bảo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 05 đến trang 07)
01-12-2009 Quyết định số 106/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế kết hợp Viện - Trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 08 đến trang 14)
01-12-2009 Chỉ thị số 29/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. (từ trang 15 đến trang 17)
11-11-2009 Quyết định số 5988/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 18 đến trang 29)
16-11-2009 Quyết định số 6047/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Diễn Châu đến năm 2020. (từ trang 30 đến trang 44)
19-11-2009 Quyết định số 6115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Quỳnh Lưu đến năm 2020. (từ trang 45 đến trang 61)
24-11-2009 Quyết định số 6179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh Nghệ An. (từ trang 62 đến trang 70)
01-12-2009 Quyết định số 6356QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học - công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2010. (từ trang 71 đến trang 83)
01-12-2009 Quyết định số 6363/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đẩy mạnh xã hội hoá Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015, có tính đến năm 2020. (từ trang 84 đến trang 99)
49,891,481 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner