Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 05-02-2010: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2009 Quyết định số 115/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành những giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2010. (từ trang 03 đến trang 30)
19-01-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 31 đến trang 75)
29-01-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định khắc phục hậu quả bão, lụt đối với các công trình giao thông địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 76 đến trang 82)
28-01-2010 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết trồng cây xuân Canh Dần năm 2010. (từ trang 83 đến trang 84)
29-01-2010 Quyết định số 430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2010. (từ trang 85 đến trang 89)
29-01-2010 Quyết định số 439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. (từ trang 90 đến trang 101)
28-01-2010 Thông báo số 29/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2010. (từ trang 102 đến trang 107)
49,867,137 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner