Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 01-02-2010: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2009 Quyết định số 119/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 23)
31-12-2009 Quyết định số 128/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. (từ trang 24 đến trang 27)
31-12-2009 Quyết định số 129/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. (từ trang 28 đến trang 31)
31-12-2009 Quyết định số 130/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Nam Đàn. (từ trang 32 đến trang 35)
31-12-2009 Quyết định số 131/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Thanh Chương. (từ trang 36 đến trang 39)
31-12-2009 Quyết định số 132/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Yên Thành. (từ trang 40 đến trang 43)
31-12-2009 Quyết định số 133/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Đô Lương. (từ trang 44 đến trang 47)
31-12-2009 Quyết định số 134/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Anh Sơn. (từ trang 48 đến trang 51)
31-12-2009 Quyết định số 135/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Con Cuông. (từ trang 52 đến trang 55)
31-12-2009 Quyết định số 136/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Tương Dương. (từ trang 56 đến trang 59)
31-12-2009 Quyết định số 137/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. (từ trang 60 đến trang 63)
31-12-2009 Quyết định số 138/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Tân Kỳ. (từ trang 64 đến trang 67)
31-12-2009 Quyết định số 139/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. (từ trang 68 đến trang 71)
31-12-2009 Quyết định số 140/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Quế Phong. (từ trang 72 đến trang 75)
31-12-2009 Quyết định số 141/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Quỳ Châu. (từ trang 76 đến trang 79)
31-12-2009 Quyết định số 142/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. (từ trang 80 đến trang 83)
19-01-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 84 đến trang 88)
19-01-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định ban hành quy chế thành lập và sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý cấp xã (xã, phường, thị trấn) tỉnh Nghệ An. (trang 89)
19-01-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 90 đến trang 95)
20-01-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 96 đến trang 106)
20-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 107 đến trang 110)
49,867,660 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner