Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 04-01-2010: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-12-2009 Quyết định số 105/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Nghệ An quản lý. (từ trang 03 đến trang 08)
09-12-2009 Quyết định số 109/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình và đấu thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 09 đến trang 30)
11-12-2009 Quyết định số 110/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. (từ trang 31 đến trang 33)
16-12-2009 Quyết định số 112/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 34 đến trang 37)
17-12-2009 Quyết định số 114/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt "Đề án vận tải khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Vinh và vùng phụ cận giai đoạn 2008 - 2015". (từ trang 38 đến trang 40)
01-12-2009 Quyết định số 6368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên đến năm 2015. (từ trang 41 đến trang 54)
02-12-2009 Quyết định số 6396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bổ sung nhu cầu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An năm 2009. (từ trang 55 đến trang 56)
08-12-2009 Quyết định số 6493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Quế Phong đến năm 2020. (từ trang 57 đến trang 70)
11-12-2009 Quyết định số 6541/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vinh đến năm 2020. (từ trang 71 đến trang 84)
11-12-2009 Quyết định số 6563/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Thành đến năm 2020. (từ trang 85 đến trang 99)
49,892,489 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner