Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 15-01-2010: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2009 Nghị quyết số 283/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2010. (từ trang 04 đến trang 10)
23-12-2009 Nghị quyết số 284/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008. (từ trang 11 đến trang 12)
23-12-2009 Nghị quyết số 285/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2010. (từ trang 13 đến trang 24)
23-12-2009 Nghị quyết số 286/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. (từ trang 25 đến trang 32)
23-12-2009 Nghị quyết số 287/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 33 đến trang 39)
23-12-2009 Nghị quyết số 288/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh cho thôi giữ chức Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 40)
23-12-2009 Nghị quyết số 289/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh cho thôi giữ chức Thành viên ban KT và NS HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 41)
23-12-2009 Nghị quyết số 290/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v cho đại biểu HĐND thôi giữ chức Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 42)
23-12-2009 Nghị quyết số 291/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v cho đại biểu HĐND thôi giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 43)
23-12-2009 Nghị quyết số 292/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v chấp nhận kết quả bầu bổ sung Trưởng Ban Văn hoá và Xã hội HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 44)
23-12-2009 Nghị quyết số 293/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v chấp nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 45)
23-12-2009 Nghị quyết số 294/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v chấp nhận kết quả bầu bổ sung Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 46)
23-12-2009 Nghị quyết số 295/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tăng thêm 01 Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ở một số địa bàn cấp xã. (từ trang 47 đến trang 48)
23-12-2009 Nghị quyết số 296/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 12/2002/NQ-HĐND ngày 18 tháng 01 năm 2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng Quỹ phòng chống ma túy trên địa bàn xã, phường, thị trấn. (trang 49)
23-12-2009 Nghị quyết số 297/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua một số chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 50 đến trang 52)
23-12-2009 Nghị quyết số 298/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao. (từ trang 53 đến trang 54)
23-12-2009 Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 55 đến trang 56)
23-12-2009 Nghị quyết số 300/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 207/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 và Nghị quyết số 252/2008/NQ-HĐND ngày 20 ngày 12 tháng 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản. (từ trang 57 đến trang 59)
23-12-2009 Nghị quyết số 301/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Quỳnh Mỹ để mở rộng thị trấn Cầu Giát thuộc huyện Quỳnh Lưu; điều chỉnh địa giới hành chính xã Châu Hạnh để mở rộng thị trấn Quỳ Châu và đổi tên thị trấn Quỳ Châu thành thị trấn Tân Lạc thuộc huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. (từ trang 60 đến trang 61)
23-12-2009 Nghị quyết số 302/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2010. (từ trang 62 đến trang 64)
23-12-2009 Nghị quyết số 303/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2010. (từ trang 65 đến trang 66)
23-12-2009 Nghị quyết số 304/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. (từ trang 67 đến trang 69)
23-12-2009 Nghị quyết số 305/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đề án “Thành lập khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ, tỉnh Nghệ An”. (từ trang 70 đến trang 79)
31-12-2009 Quyết định số 123/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Vinh. (từ trang 80 đến trang 83)
31-12-2009 Quyết định số 124/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thị xã Thái Hòa. (từ trang 84 đến trang 87)
31-12-2009 Quyết định số 125/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thị xã Cửa Lò. (từ trang 88 đến trang 91)
31-12-2009 Quyết định số 126/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Nghi Lộc. (từ trang 92 đến trang 95)
31-12-2009 Quyết định số 127/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Diễn Châu. (từ trang 96 đến trang 99)
50,936,877 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner