Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 01-02-2010: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2009 Quyết định số 116/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2010. (từ trang 03 đến trang 37)
24-12-2009 Quyết định số 117/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách năm 2010. (từ trang 38 đến trang 39)
20-01-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao tỉnh Nghệ An. (từ trang 40 đến trang 43)
20-01-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hệ thống thông tin liên lạc phục vụ hoạt động khai thác hải sản, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai cho người và tàu cá trên biển. (từ trang 44 đến trang 49)
20-01-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng thêm 01 định suất hưởng chế độ phụ cấp cán bộ không chuyên trách cho chức danh Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ở một số địa bàn cấp xã. (từ trang 50 đến trang 51)
25-01-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An thành Trường Đại học Y khoa Vinh. (từ trang 52 đến trang 56)
25-01-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Thú y năm 2010. (từ trang 57 đến trang 59)
14-01-2010 Quyết định số 151/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2010. (từ trang 60 đến trang 77)
14-01-2010 Quyết định số 153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt "Chương trình phát triển giống cây lâm nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2020". (từ trang 78 đến trang 90)
15-01-2010 Quyết định số 159/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hộị đồng thẩm định thành lập Trường Trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề. (từ trang 91 đến trang 98)
20-01-2010 Quyết định số 211/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 99)
49,867,171 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner