Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 16 + 17 xuất bản ngày 01-04-2010: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-03-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 06)
12-03-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai dự toán ngân sách năm 2010. (từ trang 07 đến trang 18)
12-03-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai quyết toán NSNN năm 2008 tỉnh Nghệ An. (từ trang 19 đến trang 30)
22-03-2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2010. (trang 31)
04-03-2010 Quyết định số 1009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2010. (từ trang 32 đến trang 38)
08-03-2010 Quyết định số 1051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển Làng nghề tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 39 đến trang 56)
15-03-2010 Quyết định số 1118/QĐ-UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2010. (từ trang 57 đến trang 65)
15-03-2010 Quyết định số 1134/QĐ-UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An. (từ trang 66 đến trang 72)
26-03-2010 Quyết định số 1256/QĐ-UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cơ khí hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2020. (từ trang 73 đến trang 88)
29-03-2010 Thông báo số 96/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2010. (từ trang 89 đến trang 94)
26-03-2010 Quyết định số 1262/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 95)
49,892,339 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner