Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 18 + 19 xuất bản ngày 15-04-2010: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-02-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 08)
02-04-2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định kiểm soát trong khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá nóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 09 đến trang 15)
03-04-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm hàng hóa nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 16 đến trang 55)
09-04-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 56 đến trang 60)
03-04-2010 Quyết định số 1331/QĐ-UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho động vật thuỷ sản năm 2010, tỉnh Nghệ An. (từ trang 61 đến trang 68)
06-04-2010 Quyết định số 1406/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 tỉnh Nghệ An. (từ trang 69 đến trang 76)
06-04-2010 Quyết định số 1408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. (từ trang 77 đến trang 82)
14-04-2010 Quyết định số 1524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố lĩnh vực và bổ sung nhu cầu thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An. (từ trang 83 đến trang 94)
09-04-2010 Quyết định số 1457/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 95)
09-04-2010 Quyết định số 1458/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 96)
09-04-2010 Quyết định số 1459/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 97)
09-04-2010 Quyết định số 1462/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 98)
13-04-2010 Quyết định số 1514/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 99)
49,891,978 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner