Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 22 + 23 xuất bản ngày 01-06-2010: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-05-2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 04 đến trang 16)
17-05-2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 4 của "Quy định sử dụng phương tiện đi lại, điện thoại công vụ, công tác phí, chi phí tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, đón tiếp khách, kỷ niệm đón nhận danh hiệu huân, huy chương đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập" ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 16/01/2008 của UBND tỉnh. (từ trang 17 đến trang 18)
21-05-2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Nghệ An. (từ trang 19 đến trang 26)
24-05-2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung mục 1, Điều 4, Chương II, Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (từ trang 27 đến trang 28)
17-05-2010 Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 29 đến trang 31)
20-05-2010 Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2010) và 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc(19/8/2005 - 19/8/2010). (từ trang 32 đến trang 33)
21-05-2010 Chỉ thị số 08/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 34 đến trang 39)
03-05-2010 Quyết định số 1767/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010. (từ trang 40 đến trang 56)
14-05-2010 Quyết định số 1962/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các chương trình khoa học và công nghệ giai đoạn 2010-2015. (từ trang 57 đến trang 68)
20-05-2010 Quyết định số 2134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2010 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 69 đến trang 71)
28-05-2010 Quyết định số 2291/QĐ-UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện đề án "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 - 2012" năm 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 72 đến trang 81)
28-05-2010 Quyết định số 2292/QĐ-UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 - 2012" thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008-2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 82 đến trang 87)
28-05-2010 Thông báo số 161/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2010. (từ trang 88 đến trang 96)
07-05-2010 Quyết định số 1855/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 97)
12-05-2010 Quyết định số 1943/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 98)
12-05-2010 Quyết định số 1944/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 99)
17-05-2010 Quyết định số 1978/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 100)
17-05-2010 Quyết định số 1979/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 101)
25-05-2010 Quyết định số 2187/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 102)
25-05-2010 Quyết định số 2188/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 103)
49,892,486 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner