Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 24 + 25 xuất bản ngày 01-07-2010: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-06-2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, mức giá tối thiểu và tỷ lệ huy động phòng nghỉ tối thiểu để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 05)
07-06-2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên gọi các khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 06 đến trang 08)
18-06-2010 Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định (tạm thời) về tiêu chí xác định năng lực, kinh nghiệm của các doanh nghiệp xin cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 09 đến trang 14)
28-06-2010 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại: nhà A2, A3, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C2, C3, C4, C5, C6, C7 khu chung cư Quang Trung, TP Vinh. (từ trang 15 đến trang 17)
11-06-2010 Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 18 đến trang 21)
18-06-2010 Chỉ thị số 10/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 22 đến trang 27)
24-06-2010 Chỉ thị số 11/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Luật Thi hành án dân sự và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. (từ trang 28 đến trang 33)
17-06-2010 Quyết định số 2614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt khu vực tạm cấm hoạt động khoáng sản trong lĩnh vực đất lâm nghiệp. (từ trang 34 đến trang 56)
18-06-2010 Quyết định số 2652/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 57 đến trang 61)
28-06-2010 Quyết định số 2748/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP - Các nhà A2, A3, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C2, C3, C4, C5, C6, C7 khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh. (từ trang 62 đến trang 67)
28-06-2010 Thông báo số 189/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2010. (từ trang 68 đến trang 78)
04-06-2010 Quyết định số 2368/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 79)
23-06-2010 Quyết định số 2717/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 80)
24-06-2010 Quyết định số 2728/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 81)
49,892,252 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner