Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 28 + 29 xuất bản ngày 30-07-2010: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-06-2010 Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân. (từ trang 04 đến trang 05)
05-07-2010 Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An. (từ trang 06 đến trang 08)
09-07-2010 Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về doanh thu tối thiểu và tỷ lệ (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa đối với doanh thu của từng loại xe ôtô, máy thi công để tính thuế đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 09 đến trang 12)
26-07-2010 Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020. (từ trang 13 đến trang 15)
01-07-2010 Chỉ thị số 12/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011. (từ trang 16 đến trang 24)
01-07-2010 Chỉ thị số 13/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. (từ trang 25 đến trang 27)
24-06-2010 Quyết định số 2743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Bổ sung quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 28 đến trang 41)
30-06-2010 Quyết định số 2788/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật" trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 42 đến trang 47)
05-07-2010 Quyết định số 2856/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 tỉnh Nghệ An. (từ trang 48 đến trang 53)
07-07-2010 Quyết định số 2897/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Khuyến nông Khuyến ngư huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An thuộc chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. (từ trang 54 đến trang 58)
13-07-2010 Quyết định số 2971/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản - In - Phát hành tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2020. (từ trang 59 đến trang 76)
15-07-2010 Quyết định số 3028/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung Quyết định số 102/2009/QĐ-UBND ngày 04/11/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 77)
21-07-2010 Quyết định số 3115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cây trồng, vật nuôi và ổn định dân cư huyện Kỳ Sơn giai đoan 2010-2020. (từ trang 78 đến trang 86)
26-07-2010 Thông báo số 234/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2010. (từ trang 87 đến trang 92)
29-06-2010 Quyết định số 2764/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 93)
07-07-2010 Quyết định số 2889/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính các xã, phường thuộc các huyện Anh Sơn, Yên Thành, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Con Cuông và Thị xã Thái Hòa. (từ trang 94 đến trang 95)
50,936,876 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner