Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 30 + 31 xuất bản ngày 02-08-2010: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2010 Nghị quyết số 306/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 04 đến trang 09)
10-07-2010 Nghị quyết số 307/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội đến 2020. (từ trang 10 đến trang 12)
10-07-2010 Nghị quyết số 308/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 13 đến trang 16)
10-07-2010 Nghị quyết số 309/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương. (từ trang 17 đến trang 22)
10-07-2010 Nghị quyết số 310/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 23 đến trang 25)
10-07-2010 Nghị quyết số 311/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020. (từ trang 26 đến trang 35)
10-07-2010 Nghị quyết số 312/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 36 đến trang 38)
10-07-2010 Nghị quyết số 313/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 39 đến trang 57)
10-07-2010 Nghị quyết số 314/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 58 đến trang 60)
10-07-2010 Nghị quyết số 315/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh mức hỗ trợ đối với: Uỷ viên Thường trực MTTQ, Uỷ viên thường vụ các đoàn thể ở cấp xã; Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng hội Người cao tuổi ở xóm, khối, bản. (từ trang 61 đến trang 62)
10-07-2010 Nghị quyết số 316/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh Nghệ An. (từ trang 63 đến trang 67)
10-07-2010 Nghị quyết số 317/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với các dự án nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp, áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 68 đến trang 69)
10-07-2010 Nghị quyết số 318/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Trường THPT Bán công Cửa Lò và Trường THPT Bán công Thanh Chương thành trường công lập. (trang 70)
10-07-2010 Nghị quyết số 319/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015. (từ trang 71 đến trang 82)
10-07-2010 Nghị quyết số 320/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2011. (từ trang 83 đến trang 84)
10-07-2010 Nghị quyết số 321/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án phân loại đô thị mới Khe Choăng, huyện Con Cuông là đô thị loại V (thị trấn huyện lỵ). (từ trang 85 đến trang 86)
10-07-2010 Nghị quyết số 322/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án phân loại đô thị mới Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn là đô thị loại V (thị trấn huyện lỵ). (từ trang 87 đến trang 88)
10-07-2010 Nghị quyết số 323/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính của các xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Nghĩa Hội để thành lập thị trấn Nghĩa Đàn. (từ trang 89 đến trang 90)
10-07-2010 Nghị quyết số 324/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án phân loại đô thị Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu từ đô thị loại V lên đô thị loại IV. (từ trang 91 đến trang 92)
10-07-2010 Nghị quyết số 325/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án thành lập phường Nghi Hương và phường Nghi Thu, thuộc thị xã Cửa Lò. (từ trang 93 đến trang 94)
10-07-2010 Nghị quyết số 326/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 95)
10-07-2010 Nghị quyết số 327/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 96)
10-07-2010 Nghị quyết số 328/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 97)
10-07-2010 Nghị quyết số 329/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 98)
10-07-2010 Nghị quyết số 330/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 99)
49,892,450 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner