Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 32 + 33 xuất bản ngày 15-08-2010: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-07-2010 Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm Vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 04 đến trang 32)
30-07-2010 Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Vinh. (từ trang 33 đến trang 34)
30-07-2010 Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Yên Thành. (từ trang 35 đến trang 36)
30-07-2010 Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Đô Lương. (từ trang 37 đến trang 38)
30-07-2010 Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thị xã Thái Hòa. (từ trang 39 đến trang 40)
30-07-2010 Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Anh Sơn. (từ trang 41 đến trang 42)
30-07-2010 Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Con Cuông. (từ trang 43 đến trang 44)
30-07-2010 Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. (từ trang 45 đến trang 46)
30-07-2010 Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Diễn Châu. (từ trang 47 đến trang 48)
30-07-2010 Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Nam Đàn. (từ trang 49 đến trang 50)
30-07-2010 Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. (từ trang 51 đến trang 52)
30-07-2010 Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Tương Dương. (từ trang 53 đến trang 54)
02-08-2010 Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và Tin học Nghệ An. (từ trang 55 đến trang 56)
03-08-2010 Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức hỗ trợ đối với: Uỷ viên Thường trực UBMTTQ, Uỷ viên thường vụ các đoàn thể ở cấp xã; Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi ở xóm, khối, bản. (từ trang 57 đến trang 58)
04-08-2010 Quyết định số 56/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 59 đến trang 61)
10-08-2010 Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An. (từ trang 62 đến trang 69)
11-08-2010 Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, khối bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 70 đến trang 72)
12-08-2010 Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh đến năm 2015. (từ trang 73 đến trang 84)
06-08-2010 Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 85 đến trang 87)
02-08-2010 Quyết định số 3362/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Khuyến nông Khuyến ngư huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An thuộc chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. (từ trang 88 đến trang 94)
10-08-2010 Quyết định số 3538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 95 đến trang 101)
09-08-2010 Quyết định số 3518/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 102)
11-08-2010 Quyết định số 3556/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 103)
49,867,165 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner