Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 34 + 35 xuất bản ngày 01-09-2010: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-08-2010 Quyết định số 60/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá xây dựng dùng để tính lệ phí trước bạ nhà ở, công trình xây dựng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 05)
16-08-2010 Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan , tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương. (từ trang 06 đến trang 12)
19-08-2010 Quyết định số 62/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối tượng nộp, đối tượng được miễn, mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 13 đến trang 16)
23-08-2010 Quyết định số 63/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 17 đến trang 26)
24-08-2010 Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ. (từ trang 27 đến trang 54)
26-08-2010 Quyết định số 66/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận đối với tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 55 đến trang 93)
30-08-2010 Chỉ thị số 15/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011. (từ trang 94 đến trang 99)
30-08-2010 Thông báo số 272/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2010. (từ trang 100 đến trang 103)
49,891,128 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner