Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 36 + 37 xuất bản ngày 15-09-2010: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-08-2010 Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 10)
30-08-2010 Quyết định số 67/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với các dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 11 đến trang 13)
01-09-2010 Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh giống gia súc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 14 đến trang 21)
20-08-2010 Quyết định số 3737/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 22 đến trang 25)
26-08-2010 Quyết định số 3795/QĐ-UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp dân tại tỉnh Nghệ An. (từ trang 26 đến trang 30)
27-08-2010 Quyết định số 3825/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. (từ trang 31 đến trang 44)
31-08-2010 Quyết định số 3846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 45 đến trang 63)
31-08-2010 Quyết định số 3864/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 64 đến trang 71)
31-08-2010 Quyết định số 3874/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phủ Quỳ – tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 72 đến trang 78)
31-08-2010 Quyết định số 3875/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2020. (từ trang 79 đến trang 99)
20-08-2010 Quyết định số 3738/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 100)
23-08-2010 Quyết định số 3745/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 101)
31-08-2010 Quyết định số 3870/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBNDhuyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 102)
31-08-2010 Quyết định số 3871/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 103)
50,936,830 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner