Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 40 + 41 xuất bản ngày 01-11-2010: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-10-2010 Quyết định số 76/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục, mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn, người nghèo trên địa bàn tỉnh. (từ trang 04 đến trang 07)
08-10-2010 Quyết định số 77/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 08 đến trang 21)
11-10-2010 Quyết định số 78/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 22 đến trang 31)
15-10-2010 Quyết định số 79/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành "Quy định về quy trình và trách nhiệm xử lý tình huống tụ tập đông người để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gây phức tạp về an ninh, trật tự tại trụ sở cơ quan Đảng, Chính quyền, nhà riêng các đồng chí lãnh đạo các cấp". (từ trang 32 đến trang 43)
22-10-2010 Quyết định số 80/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và thực hiện các dự án, đề án chuyên môn thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 44 đến trang 56)
22-10-2010 Quyết định số 81/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá một số xã các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Nghi Lộc. (từ trang 57 đến trang 58)
27-10-2010 Quyết định số 83/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 16/01/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quy định về quản lý hoạt động lái xe ô tô chở khách từ 10 chỗ ngồi trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 59)
27-10-2010 Quyết định số 84/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định phân loại xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 60 đến trang 62)
29-10-2010 Quyết định số 85/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công nhận làng có nghề, làng nghề và chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh. (từ trang 63 đến trang 64)
01-11-2010 Quyết định số 86/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 65 đến trang 71)
08-10-2010 Quyết định số 4688/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án khuyến nông, khuyến ngư huyện Tương Dương giai đoạn 2010 - 2020 theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. (từ trang 72 đến trang 76)
22-10-2010 Quyết định số 4975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội. (từ trang 77 đến trang 83)
28-10-2010 Thông báo số 304/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2010. (từ trang 84 đến trang 89)
20-10-2010 Quyết định số 4876/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 90)
20-10-2010 Quyết định số 4877/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 91)
49,891,964 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner