Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 44 + 45 xuất bản ngày 19-11-2010: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-11-2010 Quyết định số 87/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 11)
17-11-2010 Quyết định số 88/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Nghệ An. (từ trang 12 đến trang 23)
18-11-2010 Quyết định số 89/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An. (từ trang 24 đến trang 26)
18-11-2010 Quyết định số 90/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên và Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Thu viện tỉnh Nghệ An. (từ trang 27 đến trang 30)
08-11-2010 Quyết định số 5401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Vinh" cho sản phẩm cam quả của tỉnh Nghệ An. (từ trang 31 đến trang 37)
09-11-2010 Quyết định số 5409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định xã, phường phù hợp với trẻ em giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Nghệ An. (từ trang 38 đến trang 42)
15-11-2010 Quyết định số 5525/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 43 đến trang 89)
17-11-2010 Quyết định số 5555/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Dự án Hỗ trợ y tế Bắc Trung bộ tỉnh Nghệ An, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), giai đoạn 2010 - 2016. (từ trang 90 đến trang 95)
49,892,485 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner