Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 46 + 47 xuất bản ngày 06-12-2010: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-11-2010 Quyết định số 91/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng phân bón trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 04 đến trang 15)
20-11-2010 Quyết định số 92/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ và nội dung thông tin trên truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 16 đến trang 22)
22-11-2010 Quyết định số 93/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND tỉnh về thành lập Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản Nghệ An. (trang 23)
22-11-2010 Quyết định số 94/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An. (từ trang 24 đến trang 28)
23-11-2010 Quyết định số 95/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Quy hoạch đường gom, đấu nối đường nhánh vào 6 tuyến quốc lộ (QL1và QL1 đoạn tránh TP Vinh, QL7, QL15, QL46, QL48, đường Hồ Chí Minh) trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 29 đến trang 48)
26-11-2010 Quyết định số 96/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý, đầu tư, xây dựng, phát triển khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 49 đến trang 56)
06-12-2010 Quyết định số 97/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh tỉnh Nghệ An giai đoạn năm 2011 đến 2020. (từ trang 57 đến trang 67)
23-11-2010 Chỉ thị số 20/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 68 đến trang 70)
22-11-2010 Quyết định số 5600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2020”. (từ trang 71 đến trang 80)
22-11-2010 Quyết định số 5613/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm xúc tiến du lịch Nghệ An thành Trung tâm thông tin, xúc tiến du lịch Nghệ An. (trang 81)
22-11-2010 Quyết định số 5614/QD-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tân và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hoá tỉnh Nghệ An. (từ trang 82 đến trang 86)
26-11-2010 Thông báo số 363/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2010. (từ trang 87 đến trang 93)
29-11-2010 Quyết định số 5731/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 94)
03-12-2010 Quyết định số 5803/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 95)
04-12-2010 Quyết định số 5824/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. (trang 96)
04-12-2010 Quyết định số 5828/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 97)
04-12-2010 Quyết định số 5829/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. (trang 98)
06-12-2010 Quyết định số 5839/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 99)
49,892,313 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner