Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 48 + 49 xuất bản ngày 08-12-2010: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2010 Quyết định số 98/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 47)
08-12-2010 Quyết định số 99/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đấu giá hạn chế quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình có thu nhập thấp, khó khăn về đất ở tại khu vực nông thôn để giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 48 đến trang 63)
08-12-2010 Quyết định số 100/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 64 đến trang 78)
07-12-2010 Quyết định số 5883/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học - công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2011. (từ trang 79 đến trang 103)
49,891,804 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner