Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 18-04-2011: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-04-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nghệ An. (từ trang 04 đến trang 07)
13-04-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND ngày 24/10/2008 của UBND tỉnh. (trang 08)
13-04-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 09 đến trang 21)
06-04-2011 Chỉ thị số 13/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mở cuộc vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, pháo, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 22 đến trang 24)
18-04-2011 Chỉ thị số 14/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2011 trong ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An. (từ trang 25 đến trang 26)
28-03-2011 Quyết định số 940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục đề tài khoa học và công nghệ năm 2011. (từ trang 27 đến trang 29)
29-03-2011 Quyết định số 957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. (từ trang 30 đến trang 41)
01-04-2011 Quyết định số 1003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2011. (từ trang 42 đến trang 46)
01-04-2011 Quyết định số 1023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2011. (từ trang 47 đến trang 50)
04-04-2011 Quyết định số 1032/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015. (từ trang 51 đến trang 55)
05-04-2011 Quyết định số 1057/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án ‘Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 56 đến trang 64)
13-04-2011 Quyết định số 1171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thi tuyển công chức vào các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An. (từ trang 65 đến trang 87)
28-03-2011 Thông báo số 103/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2011. (từ trang 88 đến trang 94)
29-03-2011 Quyết định số 950/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 95)
04-04-2011 Quyết định số 1026/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 96)
04-04-2011 Quyết định số 1027/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 97)
13-04-2011 Quyết định số 1184/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Vinh nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 98)
13-04-2011 Quyết định số 1185/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ. (trang 99)
50,936,833 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner