Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 25 + 26 xuất bản ngày 01-07-2011: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-06-2011 Quyết định số 2311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 04 đến trang 20)
23-06-2011 Quyết định số 2338/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: "Tiếp tục đổi mới và phát triển Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011 - 2015". (từ trang 21 đến trang 41)
25-06-2011 Quyết định số 2374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 42 đến trang 63)
27-06-2011 Thông báo số 231/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2011. (từ trang 64 đến trang 69)
27-06-2011 Quyết định số 2388/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. (trang 70)
27-06-2011 Quyết định số 2395/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. (trang 71)
28-06-2011 Quyết định số 2411/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 72 đến trang 73)
28-06-2011 Quyết định số 2412/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 74 đến trang 75)
28-06-2011 Quyết định số 2413/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 76 đến trang 77)
28-06-2011 Quyết định số 2414/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 78 đến trang 79)
28-06-2011 Quyết định số 2415/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Nam Đàn nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 80 đến trang 81)
28-06-2011 Quyết định số 2416/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2011- 2016. (từ trang 82 đến trang 83)
28-06-2011 Quyết định số 2417/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 84 đến trang 85)
28-06-2011 Quyết định số 2418/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND Thị xã Thái Hoà nhiệm kỳ 2011- 2016. (từ trang 86 đến trang 87)
28-06-2011 Quyết định số 2419/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 88 đến trang 89)
28-06-2011 Quyết định số 2420/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 90 đến trang 91)
28-06-2011 Quyết định số 2421/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Kỳ Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 92 đến trang 93)
28-06-2011 Quyết định số 2422/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 94 đến trang 95)
28-06-2011 Quyết định số 2423/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 96 đến trang 97)
28-06-2011 Quyết định số 2424/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 98 đến trang 99)
28-06-2011 Quyết định số 2425/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 100 đến trang 101)
28-06-2011 Quyết định số 2426/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 102 đến trang 103)
28-06-2011 Quyết định số 2427/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2011- 2016. (từ trang 104 đến trang 105)
28-06-2011 Quyết định số 2428/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 106 đến trang 107)
49,867,621 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner